• 14 مرداد ماه 1399 -
  • 021-88211563
شرکت صنعتی امید فنر

شرکت صنعتی امید فنر


انــــدیـشــه ای پـــویـــا، پـیـشـــیــنـــه ای کـهن
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر
  • شرکت صنعتی امید فنر

تقدیر نامه کارآفرین برتر

تقدیر نامه کارآفرین برتر
تقدیر نامه کارآفرین برتر

تقدیر نامه کارآفرین برتر

افتخاری دیگر برای گروه صنعتی امید در سال رونق تولیداخذ لوح سپاس توسط کارخانه صنعتی امید فنر از سیزدهمین جشنواره کارآفرینان برتر استان قم ومعرفی بعنوان کارآفرین برتراستان قم در بخش صنعت 

  • کلمات کلیدی:
  • منبع خبر: